HR GLOBAL VIỆT NAM

Hiệp hội nguồn nhân lực Việt nam HR Global

Archive for the ‘Pháp luật’ Category

Nghị định số 100/2012/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Posted by blognhansu trên 19/12/2012

Nghị định số 100/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu 100/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/11/2012
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Tệp đính kèm: 100.pdf (193885 Byte)

Posted in Pháp luật | Leave a Comment »

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động

Posted by blognhansu trên 19/12/2012

Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu 103/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/12/2012
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Tệp đính kèm: 103-nd.pdf (258987 Byte)

Posted in Pháp luật | 1 Comment »