HR GLOBAL VIỆT NAM

Hiệp hội nguồn nhân lực Việt nam HR Global

HR GLOBAL – Excel nhân sự 3: Vlookup, Hlookup, Marth, Index và biểu đồ trong excel

Posted by blognhansu trên 08/03/2014

Tiếp nối Chuyên đề 2, tuần này ad xin gửi tới các mem Chuyền đề 3 nhé 
Chuyên đề 3: Sử dụng hàm tìm kiếm dữ liệu (Vlookup, Hlookup, Marth, Index) và biểu đồ trong excel .

1/ Hàm Vlookup
Cú pháp:
Cú pháp: VLOOKUP(giá trị tìm kiếm, vùng bảng đối chiếu, cột trả lại kết quả, sắp xếp vùng đối chiếu)
Trả lại kết quả trên cùng hàng với giá trị tìm kiếm trong vùng bảng tham chiếu tại cột trả lại kết quả
Chú ý:
Vùng bảng đối chiếu đểở địa chỉ tuyệt đối.
Cột trả lại kết quả phải nhỏ hơn tổng số cột trong vùng bảng tham chiếu
Sắp xếp vùng đối chiếu chỉ nhận giá trị logic 0 hoặc 1, nếu bỏ qua thì nhận giá trị 1
Nếu để giá trị 0: tham chiếu chính xác và vùng bảng tham chiếu không cần sắp xếp.
Nếu để giá trị 1: tham chiếu tương đối và vùng bảng tham chiếu phải được sắp xếp theo thứ tựTăng dần của cột tham chiếu (cột trái ngoài cùng của vùng bảng tham chiếu).

2/ Hàm Hlookup:
Cú Pháp: HLOOKUP (giá trị tìm kiếm, bảng giá trị tìm kiếm, số thứ tự hàng cần lấy, phạm vi tìm kiếm)
Chú ý:
Bảng giá trị tìm kiếm: Phải để ở dạng địa chỉ tuyệt đối (bằng cách chọn bảng và nhấn F4), khi chọn không quét tiêu đề.
Phạm vi tìm kiếm: Nếu là False (0) thực hiện dò tìm chính xác, ngược lại, True (1) là dò tìm tương đối.

3/ Hàm Math
Cú pháp: MATCH(<giá trị tìm kiếm>,<Vùng tìm kiếm>,<dạng>)
Vùng:
Giá trị tìm kiếm: Giá trị mà bạn muốn so khớp trong mảng tìm kiếm. Ví dụ, khi bạn tra cứu số điện thoại của một ai đó trong sổ điện thoại, bạn sẽ dùng tên của người đó làm giá trị tra cứu nhưng số điện thoại mới là giá trị mà bạn muốn tìm.

Vùng tìm kiếm: Phạm vi ô được tìm kiếm.
Dạng: Tùy chọn. Số -1, 0 hoặc 1. Đối số kiểu khớp chỉ rõ cách Excel so khớp giá trị tìm kiếm với các giá trị trong mảng tìm kiếm. Giá trị mặc định cho đối số này là 1.

4/ Hàm Index
Cú pháp: INDEX(<Vùng tìm kiếm>,<Dòng>,<Cột>)
Vùng : Một phạm vi ô hoặc một hằng số mảng.
Nếu mảng chỉ chứa một hàng hoặc cột, thì đối số Row_num hoặc Column_num tương ứng là tùy chọn.
Nếu mảng có nhiều hàng và nhiều cột, và chỉ có đối số Row_num hoặc Column_num được dùng, thì hàm INDEX trả về mảng có toàn bộ hàng hoặc cột trong mảng.
Dòng: Chọn hàng trong mảng mà từ đó trả về một giá trị. Nếu Row_num được bỏ qua, thì Column_num là bắt buộc.
Cột: Tùy chọn. Chọn cột trong mảng mà từ đó trả về một giá trị. Nếu Column_num được bỏ qua, thì Row_num là bắt buộc.

5/ Biểu đồ:
Để tạo biểu đồ chúng ta thực hiện các thao tác sau:
– Chọn dữ liệu muốn dùng để vẽ biểu đồ
– Bấm chọn nút Chart wizard trên thanh công cụ.
– Hộp thoại Chart winzard step 1 of 4 yêu cầu chọn biểu đồ và chọn loại trong biểu đồ cần chọn.
– Clip next hộp thoại Chart winzard step 2 of 4 chọn dữ liệu vẽ biểu đồ từ dòng hay cột thứ mấy.
– Clip next hộp thoại Chart winzard step 3 of 4 cho phép thay đổi thuộc tính của biểu đồ.
– Clip next hộp thoại Chart winzard step 4 of 4 cho phép đặt vị trí của biểu đồ.

———————————————————HR GLOBAL————————————————————-

Để tìm hiểu thêm về HR Global Việt Nam và cập nhật các bài viết  mới nhất các bạn có thể xem thêm tại địa chỉ sau:

https://www.facebook.com/HRGLOBALVIETNAM

Liên h Ban qun tr HR Global Vit Nam:

Mr. Hi: 

– Skype: Hoanghai202005

– Email: hai.hrglobal@gmail.com

Mr.Kiên:

– Skype: Kien.hr

– Email: kien.hrglobal@gmail.com

 

Advertisements

Gửi phản hồi tới HR Global' Blog

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s